PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK VEJLEDNING

Velkommen

Hvis du oplever, at du har svært ved at få din dagligdag til at hænge sammen af personlige årsager, kollegaer eller ledelse så få en samtale, som vil vejlede dig til en bedre trivsel.
Samtalen er individuel og på en times varighed – eventuelt flere gange hvis der er behov. Samtalerne foregår fortrolig, og dermed undergivet tavshedspligt.
Genkender du en eller flere af de ting som er beskrevet på højre spalte, så har du brug for en samatale.


Du har svært ved at sige din mening til møder pga angst.

Du har ikke lyst til eller svært ved at planlægge dit arbejde.
Du er blevet stille og taler meget lidt med dine kollegaer eller venner.
Du føler at blive mere og mere usynlig.
Du bliver mobbet eller du mobber andre.
Du kommer tit bagud med gennemførelse af dine opgaver.
Du går med tanker om at stoppe eller søge andet job.
Du har problemer med selvværd eller selvtillid.

Forældre til "problembarn"?

Du sidder tit overfor skolens ledere og lærere, og hører om dit barns uacceptable adfærd i skolen.
Du har som forældre prøvet alt for at hjælpe dit barn men kan ikke se en progression.
Du føler en form for afmagt, og er på grænsen til at give op.
Du har det lige så hårdt som dit barn men synes ikke du får tid og hjælp til at klare problemerne.
Du må som forældre anerkende de udfordringerne, og få professionel hjælp til at løse opgaven.

Jeg har elleve års erfaring inden for disse områder.

Hvordan har dit barn i folkeskolen?

Indlæringsvanskeligheder, for stort fravær
Klager over skolen, laver ikke sine lektier
Kan ikke lide sine lærere, havner tit i konflikter
Ønsker ikke at gå i skole, har pædagogiske udfordringer
Har psykologiske udfordringer, knytter sig til det kriminelle miljø
Viser mindre respekt for dig og andre, bruger magt og vold som løsning
Lytter ikke til dig - kommer tit sent hjem

Jeg kan hjælpe dig og dit barn. 

Om mig
ommig

Bilal Bayar

Jeg er 54 år og uddannet folkeskolelærer. Jeg har gennem mange år undervist elever med generelle indlæringsvanskeligheder og AKT klasser. Jeg har altid været nysgerrig på mennesker og deres handlinger, hvilket har motiveret mig til at deltage i kurser og uddannelser om, læringsporcesser, konflikthåndtering, og psykologi. I øjeblikket er jeg klasselærer og inklusionslærer på Brøndby Strand skole samt administrator for Brøndby Kommunes SSP-hjemmeside.

Uddannelsesbaggrund

Bestyrer
Folkeskolelærer
Webeditør
Projektdeltager
AKT og SSP
Konfliktmægling
PD i Psykologi (moduler)
Klik på linket og læs hele CV'et
   Læs min CV her